Eftersom vi gillar idén med att vara hela familjens tandläkare, så tar vi gärna emot era barn.

Barntandvård

Ända sedan början av vår yrkesverksamhet har vi behandlat barn. Barn kan innebära oanade utmaningar och samtidigt ge en enorm glädje. Fram tills idag har det givit oss en erfarenhet på över 30 år av barntandvård. Ca 250 barn besöker oss varje år.

Barn skrivna i Stockholms län har fri tandvård tom 31/12 det år de fyller 23. Barnen börjar att gå till tandläkaren det år dom fyller 3. När barnen kommer hit ”listas” dom hos oss, ungefär som hos husläkaren, och sedan sköts det administrativa mellan tandläkaren och Landstinget per automatik. Vi kallar sedan barnen regelbundet för undersökning.

Barn med eventuella behov av tandreglering undersöks av oss och remitteras vid behov vidare till någon av Landstingets tandreglerare för vidare utredning och behandling. Om man inte uppfyller Landstingets kriterier för fri tandreglering men ändå önskar behandling, kan vi alltid remittera barnen till privat tandreglerare. Den behandlingen bekostas då av barnets föräldrar.

Om ni har frågor kring barntandvård så ring oss gärna och fråga.

Vi välkomnar era barn

Boka tid